hledej

K financování Vašeho nového domu jsme připravili bezkonkurenční podmínky hypotečních úvěrů s kompletním servisem. 

Využijte nejvýhodnějších sazeb hypoték v historii již od 1,99 % - jedinečná příležitost

Vzor splátkového kalendáře

K zajištění financování kupní ceny nemovitosti bude sloužit model splátkového kalendáře

a) splátku kupní ceny č.1 - rezervační ve výši .............,- z celkové kupní ceny

(slovy: ........................tisíc korun českých) uhradí budoucí kupující do 5 ti dnů po podpisu Rezervační smlouvy na účet budoucího prodávajícího uvedený v záhlaví Rezervační smlouvy s variabilním symbolem ......

b) splátku kupní ceny č.2 ve výši 30% z celkové kupní ceny,tj..................,-Kč

(slovy : ........................... korun českých )se budoucí kupující zavazuje uhradit do 7 dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na účet budoucího prodávajícího uvedený v záhlaví Rezervační smlouvy s variabilním symbolem ......

c) splátku kupní ceny č.2 ve výši 25% z celkové kupní ceny,tj..................,-Kč

(slovy : ........................... korun českých )se budoucí kupující zavazuje uhradit do 14 dnů od doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího ,že byla dokončena výstavba základové desky domu

d) splátku kupní ceny č.3 ve výši 25% z celkové kupní ceny, tj................,-Kč

(slovy : ............................. korun českých) se budoucí kupující zavazuje uhradit do 14 dnů od doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího ,že byl uzavřen obvodový plášť rodinného domu

e) splátku kupní ceny č.4 ve výši 15% z celkové kupní ceny, tj..................,-Kč

(slovy : ............................. korun českých)se budoucí kupující zavazuje uhradit do 14 dnů od doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího ,že byla dokončena kompletní hrubá stavba vč. zastřešení  

f)doplatek kupní ceny ve výši 5 % z celkové kupní ceny , t.j.................,-Kč

(slovy:................................... korun českých)popř. ve výši upravené z důvodů dohodnutých v této smlouvě, bude budoucím kupujícím uhrazen po pžedání a převodu nemovitosti kupujícímu

Smluvní strany se dohodly , že budoucím kupujícím uhrazený rezervační poplatek, tedy částka ve výši ......................,-Kč ,bude budoucímu kupujícímu vrácena do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad, tak jak je uvedeno v odst.1 bodu e) tohoto článku nebo bude započítán do poslední splátky dle splátkového kalendáře.

CO JSOU PŘEROVSKÉ ZAHRADY?

přerovské zahrady

Obytný park "Přerovské zahrady" se bude rozprostírat v krásné a klidné rozvojové lokalite v mestské cásti Prerov I-Mesto z ulice Dvorákové smerem na Kozlovice...

více zde..

VYBERTE SI DUM SVÝCH SNU

přerovské zahrady

Samostatné a řadové rodinné domy s dispozicí 4+kk s garáží o podlahové ploše od 130 do 150 m2. K domum bude náležet pozemek vždy o výmeře od 350-800 m2...

více zde..

JAK ZÍSKAT NOVÝ DOMOV?

přerovské zahrady

Proces rezervace nemovitosti v Obytném parku "Prerovské zahrady" zajišťuje klientovi blokaci konkrétního typu nemovitosti dle vlastního požadavku a slouží klientovi...

více zde..