hledej

Popis konstrukčních prvků rodinných domů - hrubé stavby

 

Základová konstrukce
 • zdivo založeno na základových pasech z prostého betonu
 • podkladní mazanina C 12/15 o tl. 150 mm vyztužena KARI sítí
Svislé nosné konstrukce, příčky
 • obvodové nosné zdivo z cihel příčně děrovaných, tl.240 mm (při dostavbě zateplení 150 mm)
 • vnitřní příčky z cihel příčně děrovaných
 • stropy - monolitická železobetonová deska
 • schody - monolitické železobetonové
 
Střecha
 • nosná část ploché střechy - monolitická železobetonová deska
 • střešní krytina z fóliového hydroizolačního pásu, na spádové vrstvě ze stabilizovaného polystyrenu o min. tl. 220 mm
 • odvodnění - střešní vpusť, svody umístěny uvnitř objektu
Skladba podlahy
 • hrubá podlaha v 1. NP - 120 mm tepelné izolace, samonivelační potěr
 • hrubá podlaha v 2. NP - 50 mm tepelné izolace, samonivelační potěr
Výplně otvorů – nejsou dodávány
Úprava povrchů – nejsou dodávány
 
Elektroinstalace
·         hromosvod pozink
Komunikace a chodníky
·         kompletní páteřní komunikace vč. povrchu
·         obslužné chodníky v lokalitě ( bez chodníku k domu)
Inženýrské sítě
·         splašková kanalizace
·         dešťová kanalizace vč. vsakovací jámy
·         elektřina – do rozvodné skříně k RD
·         plyn – do rozvodné skříně k RD
·         vodovodní přípojka
·         veřejné uliční osvětlení
Dokončené stavby - varianty
- nabízí klientům kompletní dům s pozemkem a sítěmi  připravený ke kolaudaci
- nabízí klientům dům vč. vybavovacích předmětů, terénních úprav a oplocení
 
Vybavovací předměty
- výběr ze standardního vybavení dle ceníku a dle typu zvoleného RD
- možný výběr vlastního vzhledu a cenových relací - realizace firmou nebo vlastní 

CO JSOU PŘEROVSKÉ ZAHRADY?

přerovské zahrady

Obytný park "Přerovské zahrady" se bude rozprostírat v krásné a klidné rozvojové lokalite v mestské cásti Prerov I-Mesto z ulice Dvorákové smerem na Kozlovice...

více zde..

VYBERTE SI DUM SVÝCH SNU

přerovské zahrady

Samostatné a řadové rodinné domy s dispozicí 4+kk s garáží o podlahové ploše od 130 do 150 m2. K domum bude náležet pozemek vždy o výmeře od 350-800 m2...

více zde..

JAK ZÍSKAT NOVÝ DOMOV?

přerovské zahrady

Proces rezervace nemovitosti v Obytném parku "Prerovské zahrady" zajišťuje klientovi blokaci konkrétního typu nemovitosti dle vlastního požadavku a slouží klientovi...

více zde..